29, జనవరి 2018, సోమవారం

నేను చేసిన మొదటి కంప్యుటర్ గేమ్

యూనిటి అనే గేమింగ్ ఇంజిన్ లో నేను చేసిన మొదటి గేమ్ ఇక్కడ
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kophapraku.hexamaze


8, ఏప్రిల్ 2016, శుక్రవారం

జయగానం

జయము నరేంద్రమోదికి ప్రజామనరంజక భవ్యనేతకున్
ప్రియవచనైకభాషికిని పీడితలోక హితైకశీలికిన్
నయపరిపాలనాచతుర నాయకశ్రేష్ఠున కగ్రగామికిన్
సుయశములిచ్చి బ్రోచు హరి శోభన దుర్ముఖి వత్సరాదినిన్

10, మే 2015, ఆదివారం

మాతృదేవోభవ

ఇమ్మనుజాళి బ్రోవగ మహిన్ జనియించె ననేకమార్లు మో
దమ్మును గూర్ప మాధవుడు దైత్యుల జంపెను గాచె ధర్మమున్
నెమ్మదిలేదు మానవుల నేగతి బ్రోచుటటంచునెంచి తా
నమ్మగపుట్టి పంచె హృదయమ్ముల ప్రేమలు పేరుపేరునన్

2, మే 2014, శుక్రవారం